Het Besluit bodemkwaliteit

De inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit (1 januari 2008 en 1 juli 2008) heeft belangrijke consequenties voor het uitvoeren van met name gemeentelijke bodemtaken. Zo zijn gemeenten onder andere verplicht een keuze te maken tussen het generieke beleid of een gebiedsspecifiek beleid, en zijn ze verplicht een bodemfunctieklassenkaart op te stellen. Het hele toetsingskader voor het toepassen van grond en bouwstoffen is hiermee gewijzigd, wat veel vragen kan oproepen bij gemeente-ambtenaren. J. Bijlmer Milieu-advies kan u assisteren en antwoorden geven.

Het Besluit bodemkwaliteit in de praktijk - toetsingscriteria
De vertaling van het beleid zoals het op papier staat naar de dagelijkse praktijk blijkt lastig. Met name de toetsingscriteria voor het toepassen van grond blijken in de praktijk moeilijk vast te stellen, omdat hier complexe berekeningen bij komen kijken.

J. Bijlmer Milieuadvies kan daarom voor u een handige toetsingstabel opstellen, gebaseerd op de plaatselijke bodemkwaliteitskaart. Een dergelijke toetsingstabel is een onmisbaar instrument bij het uitvoeren van de uw controlerende taak als gemeente. Wanneer deze tabel eenmaal is opgesteld heeft u hier blijvend profijt van. Klik hier voor meer informatie over toetsingswaarden, of neem contact op voor meer informatie.

De bodemfunctieklassenkaart
Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit dienen gemeenten een bodemfunctieklassenkaart op te stellen van hun grondgebeid. De kaart is samen met de bodemkwaliteitskaart een belangrijk instrument om te bepalen waar en of een partij grond mag worden toegepast. J. Bijlmer-Milieu-advies kan in overleg met u een dergelijke bodemfunctieklassenkaart opstellen conform de richtlijnen van de
Regeling Besluit bodemkwaliteit. Daarbij kan dan rekening worden gehouden met specifieke lokale omstandigheden en gebiedsontwikkelingen. De kaart kan desgewenst gecombineerd worden met de bodemkwaliteitskaart en de bovengenoemde
toetsingstabel tot één naslagwerk waarin alle benodigde gegevens verzameld staan die nodig zijn om de toepasbaarheid van grond te toetsen. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.