joost bijlmer
Welkom

Welkom op de website van J.Bijlmer Milieu-advies. J. Bijlmer Milieu-advies is een klein adviesbureau dat gespecialiseerd is in het adviseren en ondersteunen van gemeentelijke en provinciale overheden in hun taken op gebied van bodem- en waterbeheer. Op deze website kunt u lezen wat
J. Bijlmer Milieu-advies allemaal voor u kan betekenen.

Bodem                                                                                                                                                        De discipline 'bodem' omvat voor overheden veel verschillende aspecten. Overheden hebben naast hun controlerende taken op bodemgebied te maken met een steeds veranderende wet- en regelgeving op bodemgebied. Een voorbeeld daarvan is het in 2008 in werking getreden Besluit bodemkwaliteit. Bovendien moeten de werkprocessen van overheden aan bepaalde eisen voldoen zoals omschreven in de SIKB - normbladen 8001 en 8002. Het is daarom voor bijvoorbeeld gemeenten vaak moeilijk om voldoende kennis in huis te hebben om het volledige takenpakket op bodemgebied uit te kunnen voeren.  Al met al is bodem een veelomvattend werkgebied voor zowel provinciale als gemeentelijke overheden. J. Bijlmer Milieuadvies kan ondersteuning en advies bieden binnen dit brede takenpakket.

Water
Water is nauw verweven met bodem. Het thema 'water' wordt steeds actueler. Door het veranderende klimaat nemen extremen in neerslag en droogte toe. Hierdoor zullen veel gemeenten in Nederland aanpassing in hun watersystemen moeten doorvoeren. De Rijksoverheid is bezig via de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie bezig lokale overheden hierin te stimuleren. In de concept Deltabeslissing staat dat Nederlandse steden in 2050 klimaatbestendig moeten zijn. J. Bijlmer Milieu-advies kan adviseren en assisteren bij vraagstukken op gebied van stedelijk en integraal waterbeheer, baggerprojecten en hergebruik van baggerspecie.

Mijn functie als adviseur omvat dus meerdere werkterreinen. Door jarenlange ervaring bij provinciale en gemeentelijke overheden is er sprake van een gedegen professionaliteit.

Coöperatie Waterfocus
J. Bijlmer Milieu-advies is lid van de coöperatie Waterfocus.Dit is een coöperatie van zelfstandige waterprofessionals die werkzaam is in binnen- en buitenland.

 

 

 

laatste update: 20-02-2014