Opdrachtgevers:                                                                                                                                    [startpagina]

 

 

 

Gemeente 's-Hertogenbosch                                                                                                                     Werkzaamheden: Evaluatie van werkprocessen handhaving, in relatie tot SIKB normblad 8002; Vergunningverlening; Implementatie en uitvoering Besluit bodemkwaliteit; Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart; Beleidsnotitie nazorg; Algemeen bodemadvieswerk.

 

 

 

 

Gemeente Loon op Zand                                                                                                                          Werkzaamheden: Ontwikkelen van gemeentelijk bodembeleid op basis van het Besluit bodemkwaliteit; Evalueren en actualiseren bodeminfomatiesysteem; Implementatie normblad SIKB 8002; Advies op gebied van organisatie-inrichting gemeentelijke bodemtaken; algemeen bodemadvieswerk.

 

 

 

 

Gemeente Valkenswaard                                                                                                                          Werkzaamheden: Opzet en begeleiding Historische onderzoeken in het kader van het onderzoek naar potentiŽle spoedlocaties; algemeen advieswerk op gebied van bodem en natuurontwikkeling.