Werkterrein                                                                                                                                                   [startpagina]

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de gebieden waarop J. Bijlmer Milieu-advies u kan ondersteunen en adviseren.

Op bodemgebied:
- Beoordelen van rapporten en saneringsprojecten; Wbb-Vergunningverlening:
- Bodembeleid - het Besluit bodemkwaliteit - implementatie en uitvoering;
- Projectmanagement saneringsprojecten;
- Procesadvisering en interne kwaliteitsborging - SIKB normblad 8001 en 8002

Op watergebied:
- Advisering op gebied van stedelijk en integraal waterbeheer en klimaatadaptatie;
- Advisering en ondersteuning bij baggerprojecten;
- Advisering bij grondstromen, hergebruik baggerspecie, het verondiepen en herinrichten van zandwinplassen;
- Advisering op gebied van grondwaterkwaliteit in relatie tot bodemverontreiniging;
- Algemene projectleiderstaken bij diverse waterprojecten.

Een overzicht van de werkervaring die ik in de loop der jaren heb opgebouwd kunt u terugvinden in mijn CV.